Înainte de completarea CV-ului

  Datele introduse

  • RENAR îşi rezervă dreptul de a verifica veridicitatea informaţiilor furnizate
  • prezentarea de informaţii false sau fără relevanţă atrage descalificarea din procesul de selecţie

  Opţiuni

  • puteţi completa un formular CV nou
  • puteţi actualiza un formular CV existent

  Pentru suport tehnic contactaţi administratorii RENAR la adresa admin@renar.ro sau la telefon 0374.124.830

   Navigatorul dumneavoastră de internet este incompatibil. Pentru completarea CV-ului online, vă rugăm să folosiţi Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera sau Safari.

De asemenea, puteţi folosi alte dispozitive mobile avand ca sistem de operare Android şi diagonala ecranului mai mare de 7".

Pagina de ajutor

Date personale

1  Date personale
E-mail       
      Introduceţi adresa dvs. de e-mail. Dacă aveţi un formular CV completat anterior în această aplicaţie, acesta va fi afişat pentru vizualizare/actualizare.
Numele     
Prenumele
Alte nume deţinute anterior
Data naşterii
Cetăţenia
Domiciliul permanent
Localitate
Judeţ/Sector
Adresa de corespondenţă
Cod poştal
Putem să vă contactăm la locul de muncă?  

Cunoştinţe

2.1  Studii
Enumeraţi studiile dumneavoastră (calificarea de bază, cursuri postuniversitare, masterat, doctorat, studii aprofundate).
2.2  Experienţă de lucru
2.3  Statut profesional
Enumeraţi titlurile stiinţifice, lucrările publicate, temele susţinute.
2.4  Apartenenţa la asociaţii profesionale
2.5  Instruiri
Enumeraţi instruirile referitoare la standarde, activităti de evaluare a conformităţii, domenii tehnice, abilităţi şi alte instruiri pe care le consideraţi relevante.
2.6  Limba maternă
2.7  Limbi străine cunoscute
2.8  Utilizare PC
2.9  Certificări, autorizări, atestări
2.10  Alte cunoştinţe
Adăugaţi alte cunoştinţe şi detalii, realizări legate de experienţa dumneavoastră de muncă pe care le consideraţi relevante.

Abilităţi

3.  Abilităţi
Apreciaţi-vă următoarele abilităţi pe o scară de la 1 la 5, nivelul 1 fiind cel mai scăzut iar nivelul 5 fiind cel mai ridicat.
1. Open mind, matur în gândire, capabil de a lua în considerare şi puncte de vedere alternative
2. Judecată sănătoasă şi capacitate de analiză
3. Capabilitatea de a distinge între elementele importante şi cele mai puţin importante
4. Perceperea situaţiilor într-un mod realist, analiza proceselor dintr-o perspectivă largă şi întelegerea rolului fiecărei părţi într-o organizaţie
5. Etic, sincer, onest, discret şi demn de încredere
6. Diplomaţie, capacitatea de a acţiona cu tact
7. Spirit de observaţie, atenţie distributivă
8. Tenace, perseverent şi concentrat permanent pe atingerea obiectivelor propuse
9. Decisiv, ferm capabil de a ajunge în timp util la concluzii pe baza raţionamentului logic şi a analizei
10. Încredere în sine când se acţionează independent şi la interacţiunea cu alţii
11. Abilităţi de comunicare orală
12. Abilităţi de comunicare în scris

Referinţe

4.  Referinţe
Sunteţi de acord ca RENAR să solicite referinţe de la foştii angajatori?